Activitat digital
“La vida arran de mar”

Cicle Inicial d'Educació Primària

"La vida arran de mar" és una activitat educativa del Museu de la Mediterrània. A continuació us oferim alguns continguts digitals per preparar la sortida des de l'aula.

1
Què podem observar, arran de mar?

2
Descobrim la paraula secreta!

M’ajudeu a resoldre els mots encreuats per completar la frase?
Quins
viuen arran de mar, a la Costa Brava?
PP
GAVIÀAGENTAT
AROTA
LGA
CARGOLIA
PAGELLDA
POIDÒNIA
EDUSA
CRANCRMITÀ
ETRELLADEMAR

3
Diferenciem i classifiquem els éssers vius

A quina galleda hauria de col·locar cada un d’aquests organismes?

Vegetals

Invertebrats amb closca o esquelet

Invertebrats sense closca

Vertebrats

4
Arremanguem-nos!